Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 46 412 444

Központi felvételi írásbeli vizsga eredményei

Tisztelt Szülők és Felvételiző tanulók!

A központi írásbeli felvételi vizsga eredményei az alábbi táblázatban megtekinthetőek:

A központi írásbeli vizsga értékelő lapjainak átvétele: 2020. január 24-én 8.00 és 16.00 óra között az iskola 114. termében.

 

Oktatási azonosító A magyar nyelv vizsgatárgyból elért pontszáma (50 pont) A matematika vizsgatárgyból elért pontszáma (50 pont) A vizsgán elért összpontszáma (100 pont)
72444573240 15 24 39
72447582726 14 4 18
72448012086 26 13 39
72451650475 9 6 15
72456352233 14 9 23
72513305461 15 4 19
72528188951 14 6 20
72537250592 9 16 25
72538125795 10 13 23
72553275115 16 14 30
72554476860 21 12 33
72561618376 27 27 54
72561621353 24 22 46
72566707746 17 7 24
72569379658 17 14 31
72569670185 25 17 42
72569679770 12 5 17
72569681222 12 3 15
72570772526 27 30 57
72570789372 19 6 25
72570790079 17 12 29
72570791129 24 12 36
72570793858 28 6 34
72570959042 9 1 10
72570976849 37 29 66
72571207098 16 12 28
72571215204 25 18 43
72571571068 20 18 38
72571575577 16 8 24
72571576322 19 11 30
72572420184 24 18 42
72572586477 8 9 17
72572594432 7 4 11
72572647966 25 27 52
72572816871 14 10 24
72572908893 18 6 24
72572920637 14 9 23
72572932413 15 15 30
72572937296 18 10 28
72572954457 6 4 10
72573168776 7 14 21
72573882728 18 14 32
72574314627 14 10 24
72574321372 10 11 21
72574486381 31 31 62
72574947228 25 14 39
72575023123 20 7 27
72575024238 13 6 19
72575030324 14 8 22
72575030718 25 23 48
72575234398 12 14 26
72575241955 27 12 39
72575258291 20 27 47
72575294091 18 25 43
72575302012 22 14 36
72575310177 23 15 38
72575747778 18 13 31
72576033634 14 4 18
72576380757 14 10 24
72576684037 22 17 39
72578210504 29 31 60
72578491165 29 25 54
72579300713 3 1 4
72579309601 16 20 36
72579884470 24 23 47
72579884766 23 20 43
72579886976 17 14 31
72579946902 26 20 46
72579958690 15 17 32
72580078356 4 9 13
72580489905 14 13 27
72580526025 24 17 41
72580792504 15 21 36
72583367817 37 39 76
72584459056 12 16 28
72587632155 19 23 42
72587965493 7 2 9
72588564434 8 4 12
72589712970 10 10 20
72591020238 12 1 13
72591022072 16 16 32
72591023015 25 21 46
72591023211 15 10 25
72591024424 18 7 25
72591447135 18 16 34
72591447331 15 14 29
72591448651 21 20 41
72591518460 15 15 30
72591846256 34 25 59
72592355940 20 19 39
72595843913 6 7 13
72598427902 15 17 32
72599480904 12 3 15
72599487075 15 1 16
72599488377 15 4 19
72599489721 31 8 39
72599489991 8 4 12
72599490428 7 1 8
72609467152 24 13 37
72609468409 15 16 31
72619494725 20 15 35
72917320663 10 0 10
73105069870 21 1 22

 

 

KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGA
ÉSZREVÉTELEINEK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS

 

A tanulói észrevételek és azok kezelése (a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 38. § (9)-e, valamint a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 35. § (4) – (5) bekezdései alapján):

- A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben (2020. január 24-én 8.00 és 16.00 óra között az iskola 114. termében), az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.

- A vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig (2020. január 27.)– tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

- Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.

- Amennyiben az iskola határozata a tanuló vizsgaeredményének megváltoztatását tartalmazza, és korábban már kiállításra került az értékelő lap, azt vissza kell vonni, és a vizsgaszervező középiskolának új értékelő lapot kell kiállítania.

- Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt 3 napon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A határidő elmulasztása jogvesztő, a fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Az iskola a fenntartott észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az OH-nak.

- Az OH a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.